صفحه نخست » ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی

 

کارفرما : گروه مسکن عرش

موضوع : ساخت و نصب سازه اسکلت فلزی به وزن 3800 تن تا ارتفاع 60 متر

تاریخ: 1382-1380
 

 Copyright © Emensurvey.ir 2013 All rights reserved