صفحه نخست » توانمندی های شرکت

 

توانمندی های شرکت ایمن سروی:

  • طراحی ومحاسبه وساخت انواع سازه های فلزی
  • طراحی و ساخت ماشین مخصوص جهت خط تولید
  • مهندسی معکوس وتدوین تکنولوژی تولید وکنترل کیفیت
  • تهیه نرم افزار برای امور مهندسی و تولید و کنترل پروژه
  • ساخت و تولید انواع قطعات و مجموعه براساس استانداردهای روزجهان
  • تدوین تکنولوژی و نظارت بر ساخت و نصب و راه اندازی پارکینگ مکانیزه
  • طراحی و برنامه ریزی سیستم های کنترلی PLC سیستم Siemens
  • طراحی و برنامه ریزی سیستم های کنترلی PLC سیستم Mitsubishi
  • طراحی و برنامه ریزی میکرو کنترلر های AVR به زبان C
  • طراحی و ساخت گیت هوشمند 

 Copyright © Emensurvey.ir 2013 All rights reserved