فرایند نظارت و دستاوردهای ساخت داخلی

فرایند نظارت: به منظور تامین قطعات یدکی و رفع نیازهای شرکت بهره برداری متروی تهران با نگرش بومی­ سازی و استفاده از توانمندی های علمی و تجربی مهندسین داخلی در قالب4 قرارداد اجرایی پژوهش، تحقیق، مهندسی معکوس و تدوین اسناد فنی ساخت قطعات مطابق با فرایند نظارت بر ساخت سازندگان اقدام گردیده است.

 

دستاوردهای ساخت داخل

الف- تهیه و تدوین افزون بر450 شناسایی فنی قطعات و مجموعه های صنعت ریلی با فرایندهای تولیدی ریخته گری، ماشینکاری، آهنگری، پلاستیک، لاستیک و غیره با ارائه CD که نقش مهمی در بومی کردن تکنولوژی ساخت قطعات و تجهیزات مترو در ایران ایفا کرده است.

ب- ارتقا کیفیت قطعات در فرایند مهندسی معکوس به شکل ویرایش و بهینه سازیهنگان تولید و تغییرات ساختاری در طراحی اولیه.

ج- اشتغال زایی با تامین و ساخت داخل قطعات یدکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم.

د- شناسایی، ارزیابی و گریدبندی 700سازنده و تامین کننده اقلام مکانیکال و معرفی بیش از 350 سازنده به تناسب نوع فعالیت تولیدی و سازمانی با فرایند تولید قطعات و مجموعه های ابلاغی و شکست انحصار تولید­کنندگان داخلی با معرفی حداقل 3 سازنده به مترو.

ه- ابلاغ نظارت بر ساخت حدود 200 قطعه و مجموعه به شرکت مهندسی ایمن سروی از آماده سازی، نمونه اولیه تا مجوز تولید و صدور گواهی کیفیت و تحویل به انبار

و- جمع تیراژ قطعات ساخت داخل شده و نظارت کیفی توسط شرکت مهندسی ایمن سروی 200.000 عدد.