توانمندی های شرکت ایمن سروی:

 • طراحی ومحاسبه وساخت انواع سازه های فلزی
 • طراحی و ساخت ماشین مخصوص جهت خط تولید
 • مهندسی معکوس وتدوین تکنولوژی تولید وکنترل کیفیت
 • تهیه نرم افزار برای امور مهندسی و تولید و کنترل پروژه
 • ساخت و تولید انواع قطعات و مجموعه براساس استانداردهای روزجهان
 • تدوین تکنولوژی و نظارت بر ساخت و نصب و راه اندازی پارکینگ مکانیزه
 • طراحی و برنامه ریزی سیستم های کنترلی PLC سیستم Siemens
 • طراحی و برنامه ریزی سیستم های کنترلی PLC سیستم Mitsubishi
 • طراحی و برنامه ریزی میکرو کنترلر های AVR به زبان C
 • طراحی و ساخت گیت هوشمند
 • تولید سرامیک های مهندسی پیشرفتته صنعتی NSiC, SSiC,SiSiC