دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدی هر جامعه‌ای در دنیائی که بر محور و مدار دانائی در جهان کنونی می‌باشد، محسوب می‌شوند. اگر درگذشته نیازی به برقراری ارتباط بین این دو نهاد در جوامع احساس نمی‌ شد ولی امروزه لزوم ایجاد چنین ارتباط و تعاملی بین این دو نهاد، بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. ترتیب نیروهای متخصص و کارآمد از سوئی و اشتغال به کار فارغ‌ التحصیلان دانشگاه از سوی دیگر مسائلی است که در این زمینه ذهن مسئولان هر کشور را به خود معطوف کرده است.
ارتباط دانشگاه وصنعت می‌تواند تأثیری تعیین کننده در این امر داشته باشد. به این دلیل که این ارتباط اگر به شکل مناسب برقرا شود می‌تواند تأثیر بنیادی بر جای بگذارد. تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی به ما نشان می‌دهد که بدون وجود این همکاری، رشد و توسعه اقتصادی کشورهای غیر ممکن و حداقل بسیار دشوار است.

شرکت ایمن سروی در راستای این مهم، با استفاده از توان مهندسی خود در عرصه های مهندسی معکوس و ساخت و تولید در موقعیت های گوناگون اقدام به برگزاری دوره های مشترک با دانشگاه های مختلف نموده است. فایل زیر ارائه مدیر فنی پروژه همکاری با مترو شرکت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.

 

دریافت فایل کارگاه آموزشی مهندسی معکوس