ضرورت ایجاد و احداث پارکینگ

در عصر حاضر با توجه به کثرت و رشد جمعیت در شهرها بواسطه زاد و ولد و مهاجرت و ثابت بودن مساحت زمین و بالا رفتن سطح رفاه خانواده ها و ... داشتن حداقل یک اتومبیل یا بیشتر برای هر خانواده دور ازانتظار نیست. درنتیجه چاره اندیشی برای تسهیل در ایجاد و احداث پارکینگ ضروری والزامیست. در این راه باید از همه امکانات موجود جهت حل مسئله که در آینده ای نزدیک تبدیل به بحران خواهد شد استفاده شود.

یکی از اشتباهاتی که شهرداریها در این زمینه مرتکب می­شود، این است که به کاربری­ های بخش خصوصی مانند منازل و مجتمع های مسکونی یا تجاری و اداری اجازه نمی­دهد از تکنیک­های تامین پارکینگ مانند آسانسورهای خودروبر یا پارکینگ های مکانیزه به دلایل مختلف مانند مسائل ایمنی و آتشنشانی و نجات و غیره استفاده شود. درصورتی ­که بسیاری از فضای قابل استفاده برای تامین تعداد بیشتر پارکینگ صرف گردش رمپ ها و ضوابط قابل اغماض دیگر می­شود.

مدیریت زمانی پارکینگ های موجود نیز بسیار کار ساز است و به عبارتی دیگر مثلا پارکینگ اداره ای پس از  اوقات اداری خالی است و می ­تواند مورد استفاده مشتریان واحدهای تجاری یا تفریحی یا ورزشی قرار گیرد.

همچنین باحذف محدودیت ارتفاعی پارکینگ درضوابط شهرسازی و با اضافه شدن ارتفاع سقف پارکینگ میتوان به جای پارک یک اتومبیل دو یا سه اتومبیل روی هم با تدابیری پارک شوند.

 

دریافت فایل پارکینگ ایرانشهر

 

تصاویر پارکینگ ایرانشهر
تصاویر پارکینگ ایرانشهر
اطلاعات فنی پارکینگ ایرانشهر
اطلاعات فنی پارکینگ ایرانشهر