شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۲
مهندسی معکوس و ساخت ماشین آلات خط تولید گاردان

کارفرما: شرکت ابزاران
موضوع : مهندسی معکوس و ساخت ماشین آلات خط تولید گاردان
تاریخ: 1378-1376