شنبه 27 مهر 1392
Like0
مهندسی معکوس و ساخت ماشین آلات خط تولید گاردان
مهندسی معکوس و ساخت ماشین آلات خط تولید گاردان

 

کارفرما: شرکت ابزاران
موضوع : مهندسی معکوس و ساخت ماشین آلات خط تولید گاردان
تاریخ: 1378-1376